De Methodiek

De methodiek Z’evenZien is vooral een hulpmiddel bij het leren ontwikkelingsgericht te werken. De handreiking geeft duidelijke en praktische handvatten bij het begeleiden, sturen en enthousiasmeren van pedagogisch medewerkers die ontwikkelingsgericht (leren) werken en is daarmee zeer bruikbaar voor de manager. De modules bieden de pedagogisch medewerkers veel informatie rond de ontwikkeling van kinderen, kennismaking met de leercirkel van Kolb, voorbeeldopdrachten en praktische tips. Het portfolio tenslotte zorgt voor een geordend overzicht van het kennen en kunnen van de pedagogisch medewerker: de eigen pedagogische ontwikkeling in kaart gebracht.


Subsidie VWS methodiek Z'evenZien

In 2010 is Junis Kinderopvang gestart met de ontwikkeling voor de dagopvang (0-4 jaar) van de methodiek Z'evenZien. Het ministerie van VWS heeft hiervoor een subsidie verleend. Junis Kinderopvang heeft ontwikkelingsgericht werken hoog in het vaandel staan. Doel van deze methodiek voor onze pedagogisch medewerkers en leidinggevenden is om nog meer en bewuster naar kinderen te kijken en het eigen pedagogisch handelen. De methodiek is in de praktijk ontwikkeld met hulp van pedagogisch medewerkers en externe deskundigheid op dit gebied.
Een van de voorwaarden voor de subsidie is dat de methodiek beschikbaar komt voor kinderopvangorganisaties in Nederland. De methodiek geeft zeven verschillende perspectieven om naar de ontwikkeling van kinderen te kijken en hen te observeren en op basis daarvan gerichte ontwikkelprikkels te leren geven.
Meer over Junis Kinderopvang: www.junis.nl


Kern van de methodiek

De basis van Z’evenZien is het Pedagogisch kader kindercentra 0-4 jaar (Elly Singer / Loes Kleerekoper). Het boek behandelt zeven competenties die voor de ontwikkeling van kinderen het belangrijkst zijn. Hoe leer je pedagogisch medewerkers om die zeven competenties in het DNA te krijgen? Hoe leer je hen situaties en momenten te herkennen die zich bij uitstek lenen (ontwikkelkansen) om met een of meer competenties wat te ‘doen’? Hoe leer je hen zelf van die ‘leerbare’ situaties te creëren (ontwikkelprikkels) gedurende de dag op het dagverblijf? Z’evenZien werkt met brillen, voor elke competentie één. Door een competentiebril op te zetten, ga je anders kijken naar het kind, jezelf en de situatie. De brillen blijken een praktisch hulpmiddel om wat afstand te nemen en daardoor meer en anders te zien dan zonder competentiebril op de neus. De methodiek maakt gebruik van de cirkel van Kolb om het geleerde te laten beklijven.

Algemene informatie


In opdracht van Junis Kinderopvang ontwikkelde Maatschap van Duuren, van Zuylen & partners een nieuwe pedagogische methodiek op basis van de zeven competenties uit Pedagogisch kader kindercentra 0-4 jaar (Elly Singer en Loes Kleerekoper). Junis Kinderopvang ontving hiervoor subsidie van het ministerie OCW/SZW. Lees verder »Bestelinformatie


Bestellen

Bij de methodiek hoort een verscheidenheid aan materialen. Wilt u bestellen?
Klik verder »


© | Powered by VRHL